Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Thị Nhung
Giới tính Nữ
Website https://daonhungdng.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Độ
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Binh thuong
Xác thực bởi Lê Anh Đồng, Nguyễn Thị Tuyết
Đã đưa lên 6896 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1032 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 37187 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 582058 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này