Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Khung phân phối chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010.

1901894 Công văn Số: 7608 /BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung phân phối chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010. Nhấn để tải về: ...

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN BẬC THPT 2009-2010

1703204 Thực hiện Quyết định số 1103/QĐ-SNV ngày 31/7/2009 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên bậc THPT các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm học 2009-2010, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên bậc THPT năm học 2009-2010 Nhấn để xem: ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

1334556 Công văn số 1970/TB-SGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Sở GD&ĐT về việc thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2009-2010. Nhần để xem: ...

Số liệu học sinh đăng kí tuyển sinh 10 năm học 2009-2010

1269710 Công văn số 1818/GD&ĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo số liệu học sinh đăng kí xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập và trường dân lập Hermann Gmeiner năm học 2009-201. Nhần để xem: ...

LỊCH CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2008 - 2009

1189002 Công văn số: 1124/GDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 4 năm 2009 của Sở GD&ĐT về việc thông báo Lịch công tác xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh năm 2009. Nhấn để xem ...

LỊCH CÔNG TÁC XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TUYỂN SINH – NĂM 2009

1188719 Công văn số: 1124/GDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 4 năm 2009 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc thông báo Lịch công tác xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh năm 2009. Nhấn để xem ...

CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

1188686 Công văn số: 1605/SGDĐT-TCCB ngày 08/5/2009 của Sở GD&ĐT Về việc đánh giá, xếp loại CBVC và người lao động hợp đồng tại các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Nhấn để xem...

Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009

793783 Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về các môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 như sau: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2009 với 6 môn thi bắt buộc. Nhấn để xem: ...

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI THI TIN HỌC TRẺ TP ĐÀ NẴNG NĂM 2009

793707 Thông báo số 922/TB-GDTrH Ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Sở GD&ĐT Thông báo số 1 về Hội thi Tin học trẻ thành phố Đà Nẵng năm 2009 Nhấn để xem:...

Kết quả SKKN đợt 1 năm học 2008-2009

719823 Thông báo kết quả Sáng kiến kinh nghiệm của các trường THPT, trung tâm GDTX và các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm học 2008-2009. (kết quả này chỉ mang tính chất tham khảo, kết quả chính thức đã được gửi về các đơn vị, trường học). Nhấn để xem: ...

CV Số: 711/GD&ĐT-CNTT-KT&KĐ HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "GIÁO VIÊN SÁNG TẠO LẦN THỨ TƯ"

658438 Công văn số: 711/GD&ĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 06 tháng 3 năm 2009 về việc Hưởng ứng cuộc thi “Giáo viên sáng tạo lần thứ tư” năm 2009 của Microsoft Nhấn để xem: ...

Công văn số 1127/BGDĐT-GDCN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TCCN NĂM 2009

610631 Để đảm bảo cho công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2009 được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy địnhvà đạt hiệu quả cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các sở GD&ĐT, các trường TCCN, trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế tuyển sinh TCCN hiện hành Nhấn để xem:...

QĐ 444/QĐ-GD&ĐT BTC TRIỂN LÃM VÀ HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM NĂM 2008-2009

574793 Quyết định số: 444 /QĐ-GD&ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2009 Về việc thành lập Ban tổ chức Triển lãm và Hội thi đồ dùng dạy học tự làm ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm học 2008 - 2009. Nhấn để xem: ...

CV 415/TB-GD&ĐT KH TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VÀ HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM

574418 Công văn số 415/TB-GD&ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2009 về Kế hoạch chi tiết tổ chức Triển lãm và Hội thi đồ dùng dạy học tự làm ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm học 2008 - 2009. Nhấn để tải về: ...

CV Số: 296/KH-LN KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TP.ĐN 2009

562252 Công văn số 296/KH-LN ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch liên ngành về việc tổ chức hội thi tin học trẻ TP Đà Nẵng năm 2009. Nhấn để xem: ...

Các biểu mẫu đính kèm công văn số 4228/GD&ĐT-CNTT-KT&KĐ về hướng dẫn viết và áp dụng SKKN

545786 Các biểu mẫu đính kèm công văn 4228/GD&ĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 30 tháng 10 năm 2008 về việc hướng dẫn viết và áp dụng Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2008-2009. Nhấn để xem....

NĐ Số: 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ.

549130 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet. Nhấn để xem: ...

TT Số: 07 /2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và truyền thông

548943 Thông tư Số: 07 /2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Nhấn để xem....