No_photof
Họ và tên Nguyễn Hưng Nguyệt Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 10492 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tri Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Trần Phú
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 20 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên ThS. Trịnh Thị Ngọc Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Độ
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Lương Hoàng Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Châu Trinh
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 0 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Lương Bằng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 0 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Thân Trúc Điệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Công Trứ
Quận/huyện Huyện Trảng Bom
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Toán học
Điểm số 269 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Hoàng Quốc Bảo
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Quân sự Quân khu 5
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 26 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Thường Kiệt
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Công nghệ
Điểm số 2327 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Đăng Hương Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thanh Khê
Quận/huyện Quận Thanh Khê
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 62 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Xuân Tín
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Văn Cừ
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 9 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên ThS. Phan Thị Diệp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thanh Khê
Quận/huyện Quận Thanh Khê
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 404 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Phuóc Đại
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Ngô Quyền
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 30 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Trần Linh Chiêu
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Ánh Dương
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 60 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Hoàng Lương Tiến Lộc
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 2673 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thiện Nhơn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Thắng
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 78 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thị Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lý Công Uẩn
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 281 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 140 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Thu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Tuấn
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Duy Ninh
Giới tính Nam
Website https://toantinnlb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Lương Bằng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Văn thành
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
Quận/huyện Quận Thanh Khê
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 4369 (xem chi tiết)