No_photof
Họ và tên Trần Thị Minh Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 66 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Bé
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Chi Lăng
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 13 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh
Quận/huyện Quận Ngũ Hành Sơn
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 78 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Đặng Văn Mạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị ĐH Đà nẵng
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường Mầm non Đức Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Đức Minh
Quận/huyện Quận Thanh Khê
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 72 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Văn Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Hòa Vang
Quận/huyện Quận Cẩm Lệ
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngũ Hành Sơn
Quận/huyện Quận Ngũ Hành Sơn
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ
Điểm số 81 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Mai Thuận
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thuanhuynh91
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Hermann Gmeiner
Quận/huyện Quận Ngũ Hành Sơn
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 3165 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lục
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm
Quận/huyện Quận Thanh Khê
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 996 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Điểu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 58 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên lê thị tường vi
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên TS. Nguyễn Hữu Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Độ
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 2562 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Tường Vi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tuongvi025
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên nguyễn thị bích huyền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/rubicdn1211
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Bích Ngọc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngocttb284
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trầm Kha
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tramkhadn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghệ
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 68 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Lê Văn Đức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duclevan23
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 63 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. nguyễn thị thu phượng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nangbanmai27
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 14 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Phan Tiến Dậu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dauchvl32
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Phú
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Đức Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ductrung155
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Độ
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 21712 (xem chi tiết)