Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

DINH DANG VAN BAN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phi Hùng
Ngày gửi: 11h:07' 09-12-2008
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người

Đặng Hữu Hoàng
Trung tâm KTTH-HN Thị xã Quảng Trị
TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11
Giáo dục nghề phổ thông
Gv: Nguyễn Ngọc Sơn
Thực hiện
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Các bạn hãy quan sát và nhận xét cách trình bày của 2 đoạn văn bản sau?
Bài 8. Định dạng văn bản
Mục tiêu:
Hiểu được ý nghĩa của việc định dạng văn bản;
Biết được các nội dung định dạng văn bản cơ bản;
Thực hiện được định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản theo mẫu;
Soạn thảo được văn bản đơn giản
Bài 8. Định dạng văn bản
Tìm hiểu khái niệm và mục đích của việc định dạng văn bản.
Bài 8. Định dạng văn bản
Bài 8. Định dạng văn bản
Như vậy: Mục đích của việc định dạng văn bản:
Trình bày văn bản được rõ ràng, nhất quán, mạch lạc và gây ấn tượng;
Giúp người đọc nhanh chóng nắm được nội dung chủ yếu của văn bản;
Giúp người đọc dễ nhớ những phần được nhấn mạnh.
? Định dạng van bản là biến đổi các thành phần văn bản để trình bày chúng dưới dạng cụ thể nào đó để đạt được mục đích.
I. Khái niệm:
Bài 8. Định dạng văn bản
Có ba loại định dạng
* Định dạng kí tự
* Định dạng đoạn văn bản
* Định dạng trang
Bài 8. Định dạng văn bản
II. Các loại định dạng:
1. Định dạng kí tự
I. Khái niệm:
Tìm hiểu định dạng kí tự.
1. Định dạng kí tự
Các thuộc tính định dạng kí tự:
Phông chữ (Font)
Cỡ chữ (Size)
Kiểu chữ (Style)
Màu chữ (Color)
Các thuộc tính khác
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Các bước định dạng kí tự
Lựa chọn văn bản
1
2
Cách 1: Sử dụng lệnh Format ? Font.
Bài 8. Định dạng văn bản
II. Các loại định dạng:
1. Định dạng kí tự
I. Khái niệm:
Hộp thoại Font
Thảo luận nhóm
Hãy tìm hiểu chức năng của các thành phần sau:
?
?
?
?
?
?
?
?
Hộp thoại Font
Chọn phông chữ

Kiểu chữ

Cỡ chữ

Gạch chân

Màu chữ

Cửa sổ hiển thị kết quả chọn

Thiết lập chế độ ngầm định

Chỉ số trên

Chỉ số dưới

Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng
Tên phông chữ
Cỡ chữ
Kiểu chữ
Bài 8. Định dạng văn bản
II. Các loại định dạng:
1. Định dạng kí tự
I. Khái niệm:
II. Các loại định dạng:
1. Định dạng kí tự
I. Khái niệm:
Bài 8. Định dạng văn bản
Định dạng phông chữ (Formatfont…tại hộp font ta chọn loại chữ: .Vntimes, Times new roman, Arial…)
Định dạng về kiểu chữ (Formatfont…tại hộp font style ta chọn các kiểu chữ: Regula, bold, italic…)
Định dạng về cỡ chữ (FormatFont…tại hộp font size ta chọn cỡ: 12,14, 16…)
Định dạng về vị trí tương đối so với dòng kẻ (FormatFont…chọn thẻ Character spacing, tại hộp position ta chọn: normal, Raised, Lowered..)
Định dạng về khoảng cách giữa các kí tự (FormatFont…chọn thẻ Character spacing, tại hộp Spacing: Expanded, Condensed…)
Chỉ số trên và chỉ số dưới (Crtl+Shift+= hoặc Crtl +=)
Ghi
nhớ
2. Định dạng đoạn văn bản
II. Các loại định dạng:
1. Định dạng kí tự
I. Khái niệm:
Bài 8. Định dạng văn bản
Tìm hiểu định dạng đoạn văn bản.
2. Định dạng đoạn văn bản
Các thuộc tính định dạng đoạn văn:
Căn lề
Lề dòng đầu tiên
Kiểu đoạn treo
Khoảng cách giữa các dòng
Khoảng cách giữa các đoạn văn
Các bước định dạng đoạn văn bản
Lựa chọn văn bản
1
2
Cách 1: Sử dụng lệnh Format ? Paragraph.
Bài 8. Định dạng văn bản
2. Đ?nh d?ng do?n van b?n
II. Các loại định dạng:
1. Định dạng kí tự
I. Khái niệm:
Thảo luận nhóm
Hãy tìm hiểu chức năng của các thành phần sau:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Căn lề
Khoảng cách lề
Thụt lề dòng đầu
Khoảng cách đoạn
Khoảng cách lề trái
Khoảng cách lề phải
Khoảng cách đoạn trên
Khoảng cách đoạn dưới
Khoảng cách giữa các dòng
Hộp thoại Paragraph
Bài 8. Định dạng văn bản
Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng
B1) Đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản cần.
B2) Nháy chọn nút lệnh tương ứng
Căn thẳng lề trái
Căn giữa
Căn đều
Căn thẳng lề phải
Khoảng cách dòng trong đoạn văn
Giảm mức thụt lề trái
Tăng mức thụt lề trái
* So sánh B1 của định dạng kí tự với định dạng đoạn văn bản.
Bài 8. Định dạng văn bản
Thiết đặt lề trái
của đoạn văn
Thụt lề dòng đầu tiên
Thụt lề dòng thứ hai trở đi
Thiết đặt
lề phải
Sử dụng các nút trên thước để điều chỉnh lề:
Bài 8. Định dạng văn bản
2. Đ?nh d?ng do?n van b?n
II. Các loại định dạng:
1. Định dạng kí tự
I. Khái niệm:
Căn lề (FormatParagraph…tại hộp Aligment ta căn lề cho đoạn văn bản: Left, Center …)
Thiết đặt khoảng cách giữa các dòng (FormatParagraph…tại hộp Line spacing ta chọn: Singer, 1.5 line…)
Thiết đặt khoảng cách đến đoạn văn trước và đoạn văn tiếp theo (FormatParagraph…tại hộp Befor hoặc After ta chọn khoảng cách trên hoặc dưới)
Thụt lề đầu dòng… (FormatParagraph… tại hộp Indentation ta chọn khoảng cách:First line, Hanging line)
Ghi
nhớ
Bài 8. Định dạng văn bản
2. Đ?nh d?ng do?n van b?n
II. Các loại định dạng:
1. Định dạng kí tự
I. Khái niệm:
3. Định dạng trang
Tìm hiểu định dạng trang
3. Định dạng trang
Lề trang
Hướng trang
Trang đứng
Trang nằm ngang
Các bước định dạng trang
Chọn File ? Page Setup.
Định dạng văn bản
1. Định dạng kí tự
2. Định dạng đoạn văn bản
3. Định dạng trang
Vui häc
Quan s¸t ®o¹n phim sau:
Trong phim đoạn văn bản được định dạng theo kiểu định dạng nào?
Định dạng kí tự
Định đoạn văn bản
Định dạng trang
1
2
3Đáp án
ĐOÁN Ô
CHỮ
CÂU HỎI
TRẮC
GHIỆM
Thực hiện tháng 10 năm 2008
Avatar
có 2 kiểu định dạng là văn bản , kí tự . ko có định dạng trang
 
Gửi ý kiến