Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên nguyễn tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Học viện hành chính Quốc Gia Hà Nội
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này