Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Abcd Dầ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Văn Nho
Quận/huyện Huyện Bá Thước
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này