Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Báo cáo tích hợp GDMT vào môn Sinh học

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Đà Nẵng
Người gửi: Lữ Hải Đình
Ngày gửi: 09h:44' 16-12-2008
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 534
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TẬP HUẤN

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRONG MÔN SINH HỌC
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2008
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Sự cần thiết giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học:
Hiểm họa suy thoái môi trường
GD BVMT là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế nhất và có tính bền vững trong các biện pháp để thực hiện mục tiêu BVMT và phát triển bền vững đất nước.
- GD BVMT góp phần hình thành nhân cách...
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG
- Chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ngành GD&ĐT về công tác BVMT:
Luật BVMT (2005 Quộc hội nước CHXHCN Việt Nam 29.11.20005)
15.11.2004, Bộ Chính trị Nghị quyết 41/NQ/TW “BVMT trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
17.10.2001, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định 1363/QĐ-TTg “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”.
02.12.2003, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 2563/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
- 31.01.2005 Bộ GD&ĐT đã chỉ thị “Về việc tăng cường công tác GD BVMT”…
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG
Chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ngành GD&ĐT về công tác BVMT:
Văn bản chỉ đạo:
+ Công văn số 7120/BGDĐT-GDTrH, ngày 07/8/2008
+ Công văn số 2737/GDĐT-GDTrH, ngày 12/8/2008
“V/v tích hợp nội dung GDBVMT vào các môn học cấp THCS và THPT”


TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG
VÀO CÁC MÔN HỌC CẤP THCS VÀ THPT
Nội dung:
Những môn học thực hiện tích hợp GDBVMT:
+ THCS: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Vật lí, Sinh học, Công nghệ.
+ THPT: Ngữ văn, Địa lí, GDCD, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ.
Nguyên tắc tích hợp: Chuyển tải các nội dụng BVMT vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp nội dung bài học; Làm bài học sinh động, gắn với thực tế hơn, không làm quá tải bài học.
Phương pháp: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS trong học tập.
Nội dung, địa chỉ tích hợp: Tài liệu GDBVMT trong các môn học THCS, THPT
Kiểm tra đánh giá: Được lồng ghép trong KTĐG của môn học, cần chú ý kiểm tra sự vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về BVMT trong cuộc sống thực tiễn.
NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Giáo dục VỀ môi trường
Giáo dục TRONG môi trường
Giáo dục VÌ môi trường
+
7
Các kiểu tích hợp
Quan niệm về tích hợp
1
2
PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP
QUAN NIỆM VỀ TÍCH HỢP
Tích hợp dạy học
QUAN NIỆM VỀ TÍCH HỢP
TÍCH HỢP KIẾN THỨC
TÍCH HỢP DẠY HỌC
CÁC NGUYÊN TẮC CẦN ĐẢM BẢO
KHI TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
- Đảm bảo tính đặc trưng và tính hệ thống của bộ môn, tránh mọi sự gượng ép, làm phương hại đến khả năng lĩnh hội của học sinh cả về kiến thức khoa học của bộ môn lẫn nội dung và ý nghĩa GDBVMT.
- Tránh làm nặng nề thêm các kiến thức sẵn có. Xem xét và chọn lọc những nội dung có thể lồng ghép nội dung GDBVMT một cách thuận lợi nhất và đem lại hiệu quả cao nhất nhưng vẫn tự nhiên và nhẹ nhàng. Tránh sự lồng ghép, liên hệ gượng ép làm mất tác dụng giáo dục.
- Phải đảm bào nguyên tắc vừa sức.
CÁC NGUYÊN TẮC CẦN ĐẢM BẢO
KHI THỰC HÀNH GDMT DÀNH CHO GIÁO VIÊN
Nên dựa trên căn cứ vững chắc
Nên dùng phương pháp huy động nhiều người tham gia và có
tính thực tế.
Nên dựa trên sự phân tích, đòi hỏi óc phán xét.
Nên dựa trên nền tảng đời sống cộng đồng ở địa phương.
Nên dựa trên tinh thần hợp tác.
CÁC NGUYÊN TẮC CẦN ĐẢM BẢO
KHI KHAI THÁC CÁC CƠ HỘI GDMT
Không làm thay đổi tính đặc trưng môn học, không biến bài học bộ môn thành bài học Giáo dục môi trường.
Khai thác nội dung GDMT có chọn lọc, có tính tập trung vào chương mục nhất định, không tràn lan, tùy tiện.
Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của HS và kinh nghiệm thực tế các em đã có, tận dụng tối đa mọi khả năng để HS tiếp xúc trực tiếp với môi trường.
CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP
GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
- Phương pháp giảng giải, thảo luận, nhóm, đàm thoại ...
- Phương pháp tham quan, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa
Phương pháp khai thác kinh nghiệm thực tế để giáo dục
- Phương pháp thí nghiệm
- Phương pháp hoạt động thực tiễn
- Phương pháp đóng vai
- Phương pháp động não
Phương pháp học tập theo dự án
Phương pháp nêu gương
Phương pháp tiếp cận kĩ năng sống BVMT...
16
NHỮNG Ý TƯỞNG NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NHỮNG Ý TƯỞNG NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NHỮNG Ý TƯỞNG NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NHỮNG Ý TƯỞNG NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NHỮNG Ý TƯỞNG NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NHỮNG Ý TƯỞNG NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 
Gửi ý kiến