Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Hiếu (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:46' 08-07-2009
Dung lượng: 197.0 KB
Số lượt tải: 1419
Số lượt thích: 0 người

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Giới thiệu quy định
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tháng 6/2007

3) Tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, xếp loại GVTH
4) Tổ chức thực hiện
1) Cấu trúc văn bản Quy định Chuẩn NNGVTH
2) Giới thiệu nội dung Chuẩn nghề nghiệp GVTH
Cấu trúc văn bản Chuẩn
Gồm 4 chương, 14 điều
Chương I: Quy định chung: 4 điều
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2: Chuẩn nghề nghiệp GVTH
Điều 3: Mục đích ban hành Chuẩn
Điều 4: Giải thích từ ngữ
Chuẩn nghề nghiệp GVTH ở Việt Nam
Lĩnh vực
Yêu cầu
Yêu cầu
Tiêu chí
Tiêu chí
Tiêu chí
Yêu cầu
Yêu cầu
Tiêu chí
Tiêu chí
Chương II
Các yêu cầu của Chuẩn NNGVTH

Năng lực nghề nghiệp của GVTH
Lĩnh vực 1:

Phẩm chất
chính trị,
đạo đức,
Lối sống
Lĩnh vực 2:

Kiến thức


Lĩnh vực 3:

Kỹ năng
sư phạm

Các yêu cầu thuộc lĩnh vực
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
1: Nhận thức tư tưởng chính trị về trách nhiệm công dân, nhà giáo với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2: Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước
3: Chấp hành quy chế, quy định của ngành
4: Đạo đức nhà giáo, yêu nghề, chí tiến thủ trong nghề nghiệp
5: Thương yêu học sinh, quan hệ hợp tác với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và nhân dân
Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức
Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm
Chương III. Tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá
Điều 8: Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực: - Tiêu chí: Tốt, Khá, Trung bình, Kém
- Yêu cầu
- Lĩnh vực
Điều 9: Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học
Lấy mức thấp nhất của lĩnh vực làm mức chung
- Xuất sắc,
- Khá,
- Trung bình,
- Kém : có 1 trong 3 lĩnh vực xếp Kém hoặc vi phạm 1 trong các điều không được làm

Điều 10: Quy trình đánh giá, xếp loại
Thời điểm đánh giá: định kỳ vào cuối năm học
Quy trình: + Giáo viên tự đánh giá, xếp loại, ghi phiếu (phần dành cho gv)
+ Tổ chuyên môn nhận xét, góp ý kiến, ghi kết quả đánh giá vào phiếu; lấy ý kiến đối với tiêu chí có điểm 4,9 và điểm 3,10 (toàn trường)
+ Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, xếp loại
+ Trường hợp chưa đồng ý với kết luận của HT, người GV cần đưa ra minh chứng hoặc có quyền khiếu nại để được kiểm tra, đánh giá lại
Chương IV Tổ chức thực hiện
Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trách nhiệm của Sở GD&ĐT
Trách nhiệm của Phòng GD&ĐT
Trách nhiệm của Hiêu trưởng
Chương trình liên thông đào tạo GVTH từ THSP lên CĐSP (ban hành 8/04);
Chương trình khung đào tạo GVTH trình độ cao đẳng (ban hành 6/04);
Chương trình khung đào tạo GVTH trình độ ĐH
( ban hành 10/2006);
Biên soạn 30 môđun bồi dưỡng và đào tạo GVTH (Hoàn thành 24 môđun);
Nghiên cứu áp dụng Chuẩn vào việc đào tạo GVTH trong các trường sư phạm (hoàn thành 30 đề tài nghiên cứu);
Thử nghiệm áp dụng Chuẩn trên
25 000 GVTH

Thu được 145.287 nhu cầu bồi dưỡng theo 17 môđun. Sau đây là nhu cầu bồi dưỡng của một số môđun:
(
3. Thử nghiệm áp dụng Chuẩn GVTH
trên diện rộng
(Tiếp)
3. Thử nghiệm áp dụng Chuẩn GVTH
trên diện rộng
Cơ cấu trình độ đào tạo của GVTH đã có sự thay đổi
(Tiếp)
3. Thử nghiệm áp dụng Chuẩn GVTH
trên diện rộng
Kết quả áp dụng Chuẩn đối với giáo viên theo các lĩnh vực
(Tiếp)
3. Thử nghiệm áp dụng Chuẩn GVTH
trên diện rộng
Kết quả áp dụng Chuẩn đối với giáo viên theo các yêu cầu của lĩnh vực Phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị
(Tiếp)
3. Thử nghiệm áp dụng Chuẩn GVTH
trên diện rộng
Kết quả áp dụng Chuẩn đối với giáo viên theo các yêu cầu của lĩnh vực kiến thức
(Tiếp)
3. Thử nghiệm áp dụng Chuẩn GVTH
trên diện rộng
Kết quả áp dụng Chuẩn đối với giáo viên theo các yêu cầu của lĩnh vực kĩ năng sư phạm
(Tiếp)
 
Gửi ý kiến