Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Các thành viên đã tải về

No_avatar
Đoàn Quang Cần
tải lúc 07:07 30/05/2022
No_avatar
Đặng Văn Lợi
tải lúc 13:32 14/07/2021
No_avatar
jim my y
tải lúc 19:05 13/05/2021
No_avatar
nguyễn hồng loan
tải lúc 08:22 19/03/2021
No_avatar
Đồng Diệu Trà
tải lúc 17:37 04/03/2021
No_avatar
Đào Tấn Sĩ
tải lúc 01:35 22/01/2021
No_avatarf
Đặng Thị Thùy Nhung
tải lúc 09:56 26/08/2020
No_avatar
Lê ngọc quí
tải lúc 18:00 24/05/2020
No_avatar
lo van viet
tải lúc 21:51 28/08/2019
No_avatar
Nguyễn Thành Thiện
tải lúc 21:04 20/08/2019
No_avatar
phan le quynh mai
tải lúc 17:11 17/05/2019
No_avatarf
Bùi thị Thu Hằng
tải lúc 14:54 23/03/2019
No_avatarf
Nguyễn Thị Hương
tải lúc 08:58 09/03/2019
No_avatarf
Nguyễn Thị Ngọc Mai
tải lúc 21:24 06/09/2018
No_avatarf
Trần Ái Thâm
tải lúc 08:18 27/06/2018
No_avatarf
trần thị mến
tải lúc 16:17 12/03/2018
No_avatar
Trần Thị Hà
tải lúc 21:39 21/12/2017
No_avatarf
Lê Minh Thu
tải lúc 23:47 28/09/2017
 
Gửi ý kiến