Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

PPCT môn toán THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Ngãi (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:16' 09-10-2017
Dung lượng: 576.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN:    TOÁN LỚP 6
Cả năm: 37 tuần x 4 tiết/ tuần : 140 tiết
Học kỳ I: 19 tuần x 4 tiết/ tuần : 76 tiết
Học kỳ II: 18 tuần x 4 tiết/ tuần : 72 tiết

Cả năm
140 tiết
Số học
111 tiết
Hình học
29 tiết

Học kỳ I:
19 tuần
72 tiết
58 tiết
14 tuần đầu x 3 tiết = 42 tiết
4 tuần tiếp x 4 tiết = 16 tiết
14 tiết
14 tuần đầu x 1tiết = 14 tiết
4 tuần tiếp x 0 tiết = 0 tiết

Học kỳ II:
18 tuần
68 tiết
53 tiết
15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết
2 tuần tiếp x 4 tiết = 8 tiết
15 tiết
15 tuần đầu x 1tiết = 15tiết
2 tuần tiếp x 0 tiết = 0 tiết

SỐ HỌC - LỚP 6
HỌC KỲ I

Chương I: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên (39 tiết)

Tiết
Tên bài dạy

1
§1. Tập hợp, Phân tử của tập hợp

2
§2. Tập hợp các số tự nhiên

3
§3. Ghi số tự nhiên

4
§4. Số phân tử của một tập hợp. Tập hợp con

5
 Luyện tập

6
§5. Phép cộng và phép nhân

7, 8
 Luyện tập

9
§6. Phép trừ và phép chia

10,11
 Luyện tập

12
§7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số

13
 Luyện tập

14
§8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

15
§9. Thứ tự thực hiện các phép tính

16,17
 Luyện tập

18
Kiểm tra 45`

19
§10. Tính chất chia hết của một tổng

20
§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

21
 Luyện tập

22
§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

23
 Luyện tập

24
§13. Ước và bội

25
§14. Số nguyên tố, hợp số. Bảng số nguyên tố.

26
 Luyện tập

27
§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

SỐ HỌC - LỚP 6
HỌC KỲ I

Chương I: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên (39 tiết - tiếp theo)

Tiết
Tên bài dạy

28
 Luyện tập

29
§16. Ước chung và bội chung.

30
Luyện tập

31
§17. Ước chung lớn nhất

32,33
 Luyện tập

34
§18. Bội chung nhỏ nhất

35,36
 Luyện tập

37,38
Ôn tập chương I

39
Kiểm tra 45`

Chương II: Số nguyên (29 tiết)

40
§1. Làm quen với số nguyên âm

41
§2. Tập hợp các số nguyên

42
§3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

43
 Luyện tập

44
§4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

45
§5. Cộng hai số nguyên khác dấu
(Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau như sau: Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.
Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).
Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.
Ví dụ: Tìm .
Bước 1: .
Bước 2: .
Bước 3: Kết quả là .
Khi luyện tập thì cho phép học sinh viết như các ví dụ sau:
; )

46
 Luyện tập

47
§6. Tính chất của phép cộng các số nguyên

48
 Luyện tập

49
§7. Phép trừ hai số nguyên

50
 Luyện tập

51,52
Ôn tập học kỳ I

53,54
Kiểm tra Học kỳ I (90`gồm Số học và Hình học)

55,56
Trả bài kiểm tra Học kỳ I (Số học và Hình học)

57
§8. Quy tắc “dấu ngoặc”

58
 Luyện tập

SỐ HỌC - LỚP 6
HỌC KỲ II

Chương II: Số nguyên (29 tiết - tiếp theo)

Tiết
 
Gửi ý kiến