Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

PPCT môn Tin học THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Ngãi (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:18' 09-10-2017
Dung lượng: 197.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TIN HỌC LỚP 6
Cả năm: 37 tuần: 70 tiết
Học kì I : 19 tuần x 2 tiết : 36 tiết
Học kì II: 18 tuần x 2 tiết : 34 tiết
HỌC KỲ I

Chương 1. Làm quen với tin học và máy tính điện tử


Tiết
Tên bài dạy

1,2
Bài 1. Thông tin và tin học

3,4
Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

5
Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính

6
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

7
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

8
Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính

Chương 2. Phần mềm học tập


9,10
Bài 5. Luyện tập chuột

11,12
Bài 6. Học gõ mười ngón

13,14
Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

15,16
Bài 8. Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

17
 Bài tập

18
Kiểm tra (1 tiết)

Chương 3. Hệ điều hành


19
Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

20
Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

21
Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

22
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

23
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

24
Bài 12. Hệ điều hành Windows

25
Bài 12. Hệ điều hành Windows

26
Bài tập

27,28
Bài thực hành 2. Làm quen với windows

29,30
Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

31,32
Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin

33
Kiểm tra thực hành (1 tiết )

34
Ôn tập

35,36
Kiểm tra HK I


HỌC KỲ II

Chương 4. Soạn thảo văn bản


Tiết
Tên bài dạy

37
Bài 13.Làm quen với soạn thảo văn bản

38
Bài 14.Soạn thảo văn bản đơn giản

39
Bài 14.Soạn thảo văn bản đơn giản (tt)

40
Bài thực hành 5.Văn bản đầu tiên của em

41
Bài thực hành 5.Văn bản đầu tiên của em (tt)

42
Bài 15.Chỉnh sửa văn bản

43
Bài 15.Chỉnh sửa văn bản (tt)

44
Bài thực hành 6.Em tập chỉnh sửa văn bản

45
Bài thực hành 6.Em tập chỉnh sửa văn bản (tt)

46
Bài 16.Định dạng văn bản

47
Bài 16.Định dạng văn bản (tt)

48
Bài 17.Định dạng đoạn văn

49,50
Bài thực hành 7.Em tập trình bày văn bản

51
Bài tập

52
Kiểm tra (1 tiết)

53,54
Bài 18.Trình bày trang văn bản và in

55,56
Bài 19.Tìm kiếm và thay thế

57
Bài 20.Thêm hình ảnh để minh họa

58
Bài thực hành 8.Em “viết” báo tường

59
Bài thực hành 8.Em “viết” báo tường

60
Bài 21.Trình bày cô đọng bằng bảng

61
Bài 21.Trình bày cô đọng bằng bảng (tt)

62
Bài tập

63,64
Bài thực hành 9.Danh bạ riêng cho em

65,66
Bài thực hành tổng hợp:Du lịch ba miền

67
Kiểm tra thực hành (1 tiết )

68
Ôn tập

69,70
Kiểm tra học kì II

Ngày 23 tháng 9 năm 2017
Tổ trưởng CM Nhóm trưởng CM
(Đã ký) (Đã ký)
Thầy giáo : Nguyễn Văn Ngãi Cô giáo Phan Thị Ngọc Nhung
DUYỆT CỦA BGH
(Đã ký duyệt)
Thầy giáo : Hồ Hữu Tuệ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TIN HỌC LỚP 7
Cả năm: 37 tuần: 70 tiết
Học kì I : 19 tuần x 2 tiết : 36 tiết
Học kì II: 18 tuần x 2 tiết : 34 tiết
HỌC KỲ I

Phần 1. Bảng tính điện tử


Tiết
Tên bài dạy

1,2
Bài 1. Chương trình bảng tính là gì ?

3,4
Bài thực hành 1.Làm quen với Excel

 
Gửi ý kiến