Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:59' 22-10-2007
Dung lượng: 7.9 MB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
Nhà nước quản lý xã hội b?ng pháp luật

Tiết 2 của bài 9.
GDCD lớp 12
Nhà nước quản lý xã hội b?ng pháp luật
Kiểm tra bài cũ:
Vì sao Nhà nước cần quản lý xã hội bằng pháp luật ?

2. Muốn quản lý xã hội bằng pháp luật Nhà nước phải làm như thế nào ?

Nhà nước quản lý xã hội b?ng pháp luật
II. Sơ lược về hệ thống pháp luật.
Hệ thống pháp luật và các yếu tố cấu thành bên trong của hệ thống pháp luật :
Hỏi : Quy phạm pháp luật là gì ?
Quy phạm pháp luật : là quy tắt xử sự do Nhà nước quy định và bảo đảm thực hiện. Quy phạm pháp luật là đơn vị nhỏ nhất của hệ thống pháp luật. (Ví dụ 1)
Nhà nước quản lý xã hội băng pháp luật
Hỏi : Chế định pháp luật là gì ?
Chế định pháp luật : là tập hợp hai hay một số quy phạm pháp luật, điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định có tính chất chung và liên hệ mật thiết với nhau. (Ví dụ 2)
- Hỏi : Ngành luật là gì ?
Ngành luật : là tổng hợp các chế định pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội cùng tính chất. (Ví dụ 3)
Nhà nước quản lý xã hội băng pháp luật
Hệ thống luật của nước ta hiện nay : là tổng hợp các ngành luật có quan hệ thống nhất nội tại và phối hợp với nhau nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong các lĩnh vực khác nhau.
(Ví dụ 4).
Nhà nước quản lý xã hội băng pháp luật
2. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật : là hình thức biểu hiện mối quan hệ bên ngoài của pháp luật bằng các loại văn bản quy phạm pháp luật có gía trị cao thấp khác nhau do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, nhưng đều tồn tại trong thể thống nhất.
- Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 1996 của nước ta quy định hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhw sau :
Sơ đồ tóm tắt hệ thống pháp luật Việt Nam
hệ thống các văn bản
quy phạm pháp luật
hệ thống các ngành luật
Quốc Hội
Hiến pháp
Các đạo luật, Bộ luật
Nghị quyết của Quốc Hội
Các ngành luật
Các chế định pháp luât
quy phạm pháp luật
ủy ban
Thường
Vụ
Quốc hội
Chủ
tịch
Nước
Pháp lệnh
Lệnh
nghị quyết
Quyết định
Chính
phủ
Thủ
Tướng
Bộ
Trưởng,
Thủ trưởng
cQNB
Nghị quyết
Quyết định
Chị thị
Quyết định
chỉ thị
Thông tư,
Quyết định
HĐND
Các cấp
nghị quyết
Ubnd và chủ tịch
UBND các cấp
Quyết định
Chỉ thị
* Bµi tËp còng cè :
Hảy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật ở cật B theo các ngành luật ở cột A
A
1. Luật Nhà nước.
2. Luật Hành chính.
3. Luật Tài chính.
4. Luật Dân sự.
5. Luật Lao động.
6. Luật Tố tụng hình sự.
B
1. Luật thuế trị giá gia tăng.
2. Bộ luật dân sự.
3. Pháp lệnh cán bộ, công chức.
4. Bộ luật lao động.
5. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
6. Hiến pháp.
7. NghÞ ®Þnh vÒ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng c«ng chøng Nhµ n­íc.
8. Bộ luật tố tụng hình sự.
Bài tập cũng cố :
Đáp án:
1/. A1- B6, B7.
2/. A2 - B3.
3/. A3 - B1, B5.
4/. A4 - B2.
5/. A5 - B4.
6/. A6 - B8.
Nhà nước quản lý xã hội băng pháp luật
Ví dụ: 1
Khoản 1 điều 102-Bộ luật hình sự năm 1999-là một quy phạm pháp luật hình sự: ?Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điền kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm?
Nhà nước quản lý xã hội băng pháp luật
Ví dụ : 2
- Chế định về thừa kế :
+ Di sản thừa kế.
+ Người thừa kế.
+ Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.
Nhà nước quản lý xã hội băng pháp luật
Ví dụ : 3
Ngành luật : + Luật đất đai.
+ Luật lao động.
+ Hôn nhân và gia đình.
+ Luật Giáo dục.
+ Luật hình sự
+ Luật tố tụng hình sự.
Nhà nước quản lý xã hội băng pháp luật
Ví dụ (4) : Hệ thống luật của nước ta hiện nay :
+ Luật Nhà nước. + Luật hôn nhân và gia đình.
+ Luật hành chính. + Luật tố hình sự.
+ Luật tài chính. + Luật tố tụng hình sự.
+ Luật đất đai. V.V. . .
+ Luật dân sự. * Luật pháp quốc tề:
+ Luật kinh tế. + Công pháp quốc tế.
+ Luật lao động. + Tư pháp quốc tế.
+ Luật tố tụng dân sự. V.V. . .
 
Gửi ý kiến