Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > BÀI VIẾT > Góc thư giãn >

Bản chất thực sự của vận mệnh con người

Rốt cuộc liệu có loại sức mạnh hay vận mệnh mà sức người không dễ có thể chi phối được không? Nếu có, thì thực chất của nó là gì? Nói khác đi là vận mệnh do cái gì tạo thành, do cái gì chi phối? Dựa vào trình độ nhận thức của loài người ngày nay.

Đành rằng trong cuộc sống thực tế, mỗi người đều có cảnh ngộ cuộc sống khác nhau, kết cục khác nhau, mả cảnh ngộ và kết cục này lại khó bị bản thân cá thể đó chi phối, như thế thì chúng ta phải nên thừa nhận sức mạnh bản thân con người đó cũng khó chi phối, tức vận mệnh. Nhưng chúng ta lại cho rằng, thật ra vận mệnh không phải là một sức mạnh thần bí.

Trên thực tế, nó là “hợp lực” của quy luật tự nhiên, quy luật xã hội và đặc điểm sinh mệnh cá thể. Chính hợp lực này đã chi phối phương thức, xu thế và trạng thái sự sinh tồn và hoạt động của một con người.

Loài người chỉ có thể sinh tồn và hoạt động, chọn lựa và thích nghi trong quyết định thời gian, không gian chỉ định này, mà sự sinh tồn và hoạt động, sự chọn lựa vào thích nghi này chính là vận mệnh.

Vận mệnh

Con người là sản phẩm của tự nhiên, mọi sự sinh tồn và hoạt động của con người chỉ có thể tiến hành trong thời gian, không gian mà tự nhiên tạo cho, tất cả mọi nhu cầu sinh tồn cũng chỉ có thể hấp thụ trong tự nhiên, Nghĩa là quy luật tự nhiên quyết định sự sinh tồn và phát triển của loài người, quyết định sự chọn lựa và hoạt động của cá thể chỉ định trong thời gian không gian chỉ định của tự nhiên.

Xét từ khía cạnh xã hội, cá thể con người là sản phẩm của quần loại, cũng là một phần tử tạo thành quần thể. Cũng giống như loài người không tách rời đại tự nhiên, sự tồn tại của cá thể cũng không tách rời xã hội. Quy luật xã hội tất nhiên sẽ quyết định sự chọn lựa và hoạt động của một người, trong thời gian không gian chỉ định trong xã hội.

Từ khía cạnh sinh mệnh để xét vận mệnh chính là trình độ thích nghi đối của con người với quy luật sinh mệnh.

>>> Đây chính là thực chất của vận mệnh, nó được biểu hiện ra qua mọi trạng thái hoạt động của cá thể.

Điều đó sẽ quyết định vận mệnh có những đặc điểm như sau:

  1. Vận mệnh là căn cứ chắc chắn của kết cục và xu thế chung đối với đời người, nó được biểu hiện qua mọi trạng thái hoạt động của cá thể.
  2. Vận mệnh là phương thức, đặc trưng lựa chọn và hoạt động của cá thể trông không gian thời gian chỉ định và khái quát kết quả của nó.
  3. Vận mệnh không phải là một sức mạnh thần bí, cũng không phải do một sức mạnh vô hình nào quyết định, mà là do hoàn cảnh và bản thân quyết định. Là sản phẩm của tác dụng hợp lực của nhân tố bẩm sinh và nhân tố lúc trưởng thành.
  4. Vận mệnh là sụ tồn tại khách quan.
  5. Vận mệnh là một loại nhận biết đối với quy luật sinh mệnh.
  6. Vận mệnh không dễ dự đoán, cũng không dễ nắm chắc, nhưng không có nghĩa là không có thể dự đoán, không có thể nắm chắc.
  7. Vận mệnh có thể biến đổi, không phải là mô thức và khung cố hữu, đã hình thành là không thể thay đổi.
  8. Vận mệnh là một loại miêu tả trạng thái động, mà không phải là sự miêu tả trạng thái tĩnh.
  9. Vận mệnh không phải là “vận may” giống như tính chất đánh bạc.

Chúng ta “con người” luôn có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình!

Nguồn: http://blog.remzada.com/ban-chat-thuc-su-cua-van-menh-con-nguoi.html


Nhắn tin cho tác giả
Vương Thị Đua @ 10:56 23/11/2015
Số lượt xem: 2535
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Vậy mà hiện nay có nhiều người mê tín mù quáng đến mức tin vào mấy đồng cô, có thể thay đổi vận mệnh, cải tà, thay số.

Buôn bán cũng vậy, bên mình bán rèm cửa cũng thờ cúng, chẳng mâm cao cỗ đầy, nghĩ có tâm và lòng thành là đủ rồi, số trời định cả.

No_avatar

Chia sẻ lên tường facebook bài này, không ngờ có nhiều link quan tâm phết.

Mình bán rèm và thảm trải sàn nhà

 
Gửi ý kiến