Toán lớp 3 tiết 50: Bài toán giải bằng hai phép tính

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Mỵ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:00' 27-10-2012
Dung lượng: 341.0 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Liên Chiểu
Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
GV thực hiện: Đào Thị Mỵ
Kiểm tra bài cũ
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Em:
Chị:

10 bông hoa
7 bông hoa
? bông hoa
Thứ bảy ngày 20 tháng 10 năm 2012
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán 1: Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi:
a) Hàng dưới có mấy cái kèn?
b) Cả hai hàng có mấy cái kèn?
Tóm tắt
Hàng trên:

Hàng dưới:

3 kèn
2 kèn
?kèn
? kèn
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán 1: Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi:
a) Hàng dưới có mấy cái kèn?
b) Cả hai hàng có mấy cái kèn?
Hàng trên:

Hàng dưới:
3 kèn
2 kèn
? kèn
?kèn
Tóm tắt
Bài giải
a/ Số cái kèn ở hàng dưới có là:
3 + 2 = 5 (cỏi kốn)
b/ Số cái kèn ở cả hai hàng có là:
3 + 5 = 8 (cỏi kốn)
Đáp số:
a. 5 cỏi kốn
b. 8 cỏi kốn
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán 2: Bể thứ nhất có 4 con cá, bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá?
Tóm tắt
Bể thứ nhất:
Bể thứ hai:
4 con cá
3 con cá
?con cá
Bài giải
Số cá ở bể thứ hai có là:
4 + 3 = 7 (con cỏ)
Số cá ở cả hai bể có là:
4 + 7 = 11 (con cỏ)
Đáp số :
11 con cỏ
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài 1:
Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?
Bài giải
Em có số bưu ảnh là:
15 – 7 = 8 (bưu ảnh)
Cả hai anh em có số bưu ảnh là:
15 + 8 = 23 (bưu ảnh)
Đáp số: 23 bưu ảnh
Thảo luận nhóm đôi
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài 3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:
Tóm tắt
Bao gạo:
Bao ngô:
27kg
5kg
?kg
Bao gạo cân nặng 27 kg, bao ngô cân nặng hơn bao gạo 5 kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Tóm tắt
Bài 3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:
Bao gạo:
Bao ngô:
27kg
5kg
?kg
Bài giải
Bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là:
27 + 5 = 32 (kg)
Cả hai bao cân nặng là:
27 + 32 = 59 (kg)
Đáp số: 59 ki-lô-gam