Toán lớp 3 tiết 50: Bài toán giải bằng hai phép tính

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Mỵ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:00' 27-10-2012
Dung lượng: 341.0 KB
Số lượt tải: 227
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Liên Chiểu
Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
GV thực hiện: Đào Thị Mỵ
Kiểm tra bài cũ
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Em:
Chị:

10 bông hoa
7 bông hoa
? bông hoa
Thứ bảy ngày 20 tháng 10 năm 2012
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán 1: Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi:
a) Hàng dưới có mấy cái kèn?
b) Cả hai hàng có mấy cái kèn?
Tóm tắt
Hàng trên:

Hàng dưới:

3 kèn
2 kèn
?kèn
? kèn
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán 1: Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi:
a) Hàng dưới có mấy cái kèn?
b) Cả hai hàng có mấy cái kèn?
Hàng trên:

Hàng dưới:
3 kèn
2 kèn
? kèn
?kèn
Tóm tắt
Bài giải
a/ Số cái kèn ở hàng dưới có là:
3 + 2 = 5 (cỏi kốn)
b/ Số cái kèn ở cả hai hàng có là:
3 + 5 = 8 (cỏi kốn)
Đáp số:
a. 5 cỏi kốn
b. 8 cỏi kốn
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán 2: Bể thứ nhất có 4 con cá, bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá?
Tóm tắt
Bể thứ nhất:
Bể thứ hai:
4 con cá
3 con cá
?con cá
Bài giải
Số cá ở bể thứ hai có là:
4 + 3 = 7 (con cỏ)
Số cá ở cả hai bể có là:
4 + 7 = 11 (con cỏ)
Đáp số :
11 con cỏ
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài 1:
Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?
Bài giải
Em có số bưu ảnh là:
15 – 7 = 8 (bưu ảnh)
Cả hai anh em có số bưu ảnh là:
15 + 8 = 23 (bưu ảnh)
Đáp số: 23 bưu ảnh
Thảo luận nhóm đôi
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài 3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:
Tóm tắt
Bao gạo:
Bao ngô:
27kg
5kg
?kg
Bao gạo cân nặng 27 kg, bao ngô cân nặng hơn bao gạo 5 kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Toán (50)
Bài toán giải bằng hai phép tính
Tóm tắt
Bài 3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:
Bao gạo:
Bao ngô:
27kg
5kg
?kg
Bài giải
Bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là:
27 + 5 = 32 (kg)
Cả hai bao cân nặng là:
27 + 32 = 59 (kg)
Đáp số: 59 ki-lô-gam